GIÁM ĐỊNH CHẤP HÀNH ÁN

I. ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN TIẾP NHẬN
– HÌNH THỨC TIẾP NHẬN: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
– TẠI: TRUNG TÂM PHÁP Y TP.CẦN THƠ.
– SỐ ĐIỆN THOẠI: 02923.500107 (Khoa GĐTH); SỐ FAX: 09293.768529 (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả).
– SỐ ĐIỆN THOẠI, SỐ FAX: 0929.3768529.
– THỜI GIAN: Sáng từ 7h30 đến 10h30, chiều từ 13h30 đến 16h30 từ thứ hai đến thứ sáu trong tuần.

II. THÀNH PHẦN HỒ SƠ:
1. QUYẾT ĐỊNH TRƯNG CẦU GIÁM ĐỊNH DO THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN TRƯNG CẦU KÝ (BẢN CHÍNH).
2. GIẤY CHỨNG NHẬN THƯƠNG TÍCH HOẶC HỒ SƠ BỆNH ÁN CỦA BỆNH VIỆN ĐIỀU TRỊ (Bản chính hoặc bản photo có đóng dấu treo của cơ quan CSĐT trưng cầu).
3. CĂN CƯỚC CÔNG DÂN (bản photo có công chứng).
4. BIÊN BẢN GHI LỜI KHAI (Bản chính hoặc bản photo có đóng dấu treo của cơ quan CSĐT trưng cầu).
5. CÁC GIẤY TỜ LIÊN QUAN KHÁC NẾU CÓ (Giấy ra viện, phim Xquang, CTScanner, các giấy tờ có liên quan đến tố tụng…)

III. THỜI GIAN VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIÁM ĐỊNH
– Thời gian: 9 ngày kể từ ngày giám định.
– Hình thức: Trả kết quả trực tiếp tại Trung tâm Pháp y TP. Cần Thơ hoặc qua đường bưu điện.
– Ghi chú: Tùy theo tình trạng hồ sơ, tình trạng của đối tượng giám định thời gian có thể thay đổi.

IV. PHÍ, LỆ PHÍ GIÁM ĐỊNH: Theo Thông tư 34/2014/TT-BTC phí giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y.

V. ĐẶT CÂU HỎI TRỰC TIẾP: Tại chat room trực tuyến của Wedsite đơn vị.

 – Chế độ online : Trực tiếp trả lời.

– Chế độ offline : Gửi mail và nhận phản hồi trong khoảng thời gian nhanh nhất.