1. Chức năng

Khoa Giám định tổng hợp có chức năng tổ chức thực hiện các giám định pháp y; Nghiên cứu chuyên ngành pháp y.

2. Nhiệm vụ

2.1. Thực hiện giám định pháp y:

a) Giám định và giám định lại tổn hại sức khoẻ do chấn thương và các nguyên nhân khác;

b) Giám định tình trạng sức khoẻ các đối tượng phục vụ cho quá trình điều tra, truy tố, xét xử, chấp hành án;

c) Giám định sự xâm phạm thân thể phục vụ tố tụng, giám định giới tính, giám định tuổi;

d) Giám định và giám định lại tử thi, giám định hài cốt. Tham gia giám định các trường hợp chết do thiên tai thảm họa tại thành phố Cần Thơ và ngoài thành phố theo sự chỉ đạo của Sở Y tế thành phố Cần Thơ;

đ) Giám định và giám định lại trên hồ sơ. Giám định và giám định lại hung khí;

e) Giám định hóa pháp gồm: Độc chất, ma túy, nồng độ rượu, thuốc và các loại thực phẩm nghi ngờ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe con người;

g) Giám định ADN, giám định các dấu vết sinh học;

h) Giám định mô bệnh học và các xét nghiệm cận lâm sàng khác phục vụ cho kết luận giám định;

 i) Tham gia xác định chết não theo quy định của Luật hiến, lấy ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác;

k) Tham gia hội đồng thi hành án tử hình theo quy định của pháp luật;

l) Tham gia khám nghiệm hiện trường, thực nghiệm hiện trường, dựng lại hiện trường liên quan đến các vụ việc được trưng cầu, yêu cầu phục vụ cho kết luận giám định pháp y.

2.2. Nghiên cứu khoa học về chuyên ngành pháp y.

3. Công tác phối hợp khác

– Phối hợp với các đoàn thể quần chúng, phòng Tổ chức – Hành chính – Kế toán lập kế hoạch và biện pháp cần thiết để phòng chống cháy nổ, phòng chống bão lụt, bảo quản và sử dụng có hiệu quả tài sản của đơn vị.

4. Chấp hành sự phân công khác của Giám đốc Trung tâm Pháp y